Biz hakda

 • 2000 +
  Işgär
 • 100 +
  Ylmy-barlag işgäri
 • 1000 +
  Bütin dünýäde paýlaýjylar
 • 250 Million + (ABŞ dollary)
  Dolandyryş

“Joytech Healthcare Co., Ltd.” 2002-nji ýylda döredildi. Bu gün biz bilendiýen ýaly20 ýyllyk öý lukmançylyk enjamlary OEM & ODM tejribesi we 2020-nji ýylda dolanyşygymyz 250 million ABŞ dollaryna ýetdi4 gezekşondan bäri2017.Hytaýda saglygy goraýyş önümleriniň esasy üpjünçisi hökmünde “Sejoy” topary hil, innowasiýa we hyzmat boýunça wepaly abraý gazandy.Biziň innowasiýa we tehnologiki kämilligimiz, elektron we infragyzyl termometrler, gan glýukoza hasaplaýjylary, gan basyşynyň monitorlary, ene we çagalara ideg we beýleki müşderi tarapyndan döredilen öý hyzmaty önümleri ýaly premium enjamlaryň önümçiligini goldaýar.

Hyzmatdaşlarymyz

 • WPS 图片 - 修改 尺寸
 • panter07
 • panter12
 • panter09
 • panter03
 • panter01
 • suratlar
 • WPS 图片 - 修改 尺寸
 • göçürip al
 • WPS 图片 - 修改 尺寸
 • WPS 图片 - 修改 尺寸

Habar merkezi

 • Diňe sowuklama ýa-da dümew däl, gyzzyrma döredýär-Herpangina seresap boluň
  Iýul-25-2023
  Diňe sowuklama ýa-da dümew däl, gyzzyrma döredýär-Herpangina seresap boluň
  Her ýyl tomus gelende temperatura ýokarlanýar, ýagyş hem ýokarlanýar we Enterowirus işjeňleşýär.Fectokanç içgeçme, el-aýak we agyz keseli, faringit we beýleki ýokanç keseller göze görünmeýän ...
 • Ene süýdi bilen emdirýän enelere näme üçin goşa döş nasosy gerek?
  Iýul-21-2023
  Ene süýdi bilen emdirýän enelere näme üçin goşa döş nasosy gerek?
  Adamlar, ene süýdi bilen iýmitlendirmek gönüden-göni ene süýdi bilen iýmitlendirmek diýmekdir, şonuň üçin ene süýdi bilen emdirilende ene süýdüniň ulanylmagy azalýar.Döş nasoslary ene süýdi bilen iýmitlendirmek üçin möhüm kömekçi guraldyr.Ejem b ...
 • Gowy uky gan basyşyny peseltmäge kömek edýär
  Iýul-18-2023
  Gowy uky gan basyşyny peseltmäge kömek edýär
  It günleri başlanyna bir hepde boldy.Recentlyakynda köp dost sorady: -Näme üçin ir we ir turýaryn?-Gijelerine uklap bolmaýar, ýöne gündizine mydama doňup bilýärsiňizmi?-Men sekiz ýa-da ...
 • Tomusda gan basyşy peselende näme üçin derman durup bilmeýär?
  Iýul-14-2023
  Tomusda gan basyşy peselende näme üçin derman durup bilmeýär?
  Tomus gelende, gipertenziýaly hassalar gündizine gan basyşyny ölçänlerinde gyş bilen deňeşdirilende gan basyşynyň peselmegini görýärler.Gipertenziýaly näsaglaryň köpüsi tomus möwsüminde ...
 • Gan basyşyny ölçemäge täsir edýän bäş faktor
  Iýul-11-2023
  Gan basyşyny ölçemäge täsir edýän bäş faktor
  Müşderileriň Sfigmomanometri ulanmagy köplenç takyk ölçemegi talap edýär.Gan basyşyňyzyň ölçeg netijesine täsir edýän köp faktor bar.Ynha, bloga täsir edýän 5 esasy faktory sanap geçýäris ...
 • Näme üçin maşk gan basyşyny peseldip biler?
  Iýul-07-2023
  Näme üçin maşk gan basyşyny peseldip biler?
  Näme üçin maşk gan basyşyny peseldip biler?Öwrenilen gipotoniýa maşk mehanizmi, neýrohumoral faktorlar, damar gurluşy we reaktiwlik, bedeniň agramy we insulin reziniň peselmegi ýaly birnäçe faktorlary öz içine alýar.

Şahadatnama

TOP ÖNÜMLER

Biz bilen habarlaşyň

Joytech Healthcare Ltd.

 • Salgy :
  6565, Wuzhou ýoly, Yuhang ykdysady
  Ösüş zolagy, 311100, Hangzhou, Hytaý
 • Telefon :
  MarketB bazary: Maýk + 86-15058100500
  NA bazary: Rebekka + 86-15968179947
  SA bazary: Freddi + 86-18758131106
  Aziýa we Afrika bazary: Erik + 86-15958158875
 • E-poçta :