Biz hakda

 • 2000 +
  Işgär
 • 100 +
  Ylmy-barlag işgäri
 • 1000 +
  Bütin dünýäde paýlaýjylar
 • 250 Million + (ABŞ dollary)
  Dolandyryş

Hangzhou Sejoy Electronics &.GurallarCo., Ltd,2002-nji ýylda döredildi. Häzirki wagtda biz bilendiýen ýaly20 ýyllyk öý lukmançylyk enjamlary OEM & ODM tejribesi we 2020-nji ýylda dolanyşygymyz 250 million ABŞ dollaryna ýetdi4 gezekşondan bäri2017.Hytaýda saglygy goraýyş önümleriniň esasy üpjünçisi hökmünde Sejoý hil, innowasiýa we hyzmat boýunça wepaly abraý gazandy.Biziň innowasiýa we tehnologiki kämilligimiz, elektron we infragyzyl termometrler, gan glýukoza hasaplaýjylary, gan basyşynyň monitorlary, ene we çagalara ideg we beýleki müşderi tarapyndan döredilen öý hyzmaty önümleri ýaly premium enjamlaryň önümçiligini goldaýar.

Hyzmatdaşlarymyz

 • WPS 图片 - 修改 尺寸
 • panter07
 • panter12
 • panter09
 • panter03
 • panter01
 • suratlar
 • WPS 图片 - 修改 尺寸
 • göçürip al
 • WPS 图片 - 修改 尺寸
 • WPS 图片 - 修改 尺寸

Habar merkezi

 • Çagalarda gyzzyrma näme sebäp bolýar?
  Noýabr-15-2022
  Çagalarda gyzzyrma näme sebäp bolýar?
  Gyzzyrma çagalaryň keseliniň iň köp ýaýran sebäbi.Muňa garamazdan, gyzzyrma kesel däl-de, kesel sebäpli ýüze çykýan alamatdyr.Adam ulgamlarynyň hemmesiniň diýen ýaly keselleri çagalykda gyzzyrma döredip biler.Mysal üçin, dem alyş ulgamy ...
 • Dümew süpürilende näme etmeli?
  Noýabr-11-2022
  Dümew süpürilende näme etmeli?
  Güýz we gyşyň gurak möwsüminde dem alyş ýollarymyz duýgur bolýar, şonda dem alyş keselleri girer.Öňüni almak isleýän zadymyz dümewdir.Dümew sizi ýokaşdyryp bilýän aşa ýokanç wirus ...
 • Döş nasosyny nädip ulanmaly?
  Noýabr-09-2022
  Döş nasosyny nädip ulanmaly?
  Döş nasosy işleýän eneler üçin ene süýdi bilen iýmitlendirmegi dowam etdirmek üçin amatly guraldyr. Täze eneler üçin göwüs nasosyny nädip saýlamalydygymyzy az bilýäris we hatda döş nasosyny nädip ulanmalydygyny hem bilemzok.Eneler razy ...
 • CMEF 2022-de Joytech Booth-a hoş geldiňiz
  Noýabr-04-2022
  CMEF 2022-de Joytech Booth-a hoş geldiňiz
  COVID köpçülikleýin çärelere, esasanam dürli sergilere täsir etdi.CMEF geçmişde ýylda iki gezek geçirildi, ýöne şu ýyl diňe bir gezek we Hytaýyň Şençzhenen şäherinde 2022-nji ýylyň 23-26-njy noýabrynda bolar.CME-de Joytech Booth No.
 • Kofe içmek ýokary gan basyşyna sebäp bolýarmy?
  Noýabr-01-2022
  Kofe içmek ýokary gan basyşyna sebäp bolýarmy?
  Ilki bilen gan basyşynyň ýokarlanmagynyň sebäplerine göz aýlalyň, soň bolsa kofe bilen gipertoniýanyň arasyndaky baglanyşyga seredeliň: bloodokary gan basyşynyň düýp sebäbi gan damarlary we gan.Gipertoniýa m ...
 • Sanly termometri nädip ulanmaly?
  28-2022-nji oktýabr
  Sanly termometri nädip ulanmaly?
  Gündelik durmuşymyzda, çaga gyzzyrma ýüze çykanda, käbir ene-atalar köp alada ederler we lukmana ýüz tutmaga howlukarlar.Aslynda, temperatura gözegçilik etmek we fiziki sowatmak üçin öýde sanly termometrleri ulanyp bileris.Şeýle-de bolsa, d ...

Şahadatnama

TOP ÖNÜMLER

Biz bilen habarlaşyň

Joytech Healthcare Ltd.

Hangzhou Sejoy Electronics &.Gurallar Co., Ltd.

 • Salgy :
  6565, Wuzhou ýoly, Yuhang ykdysady
  Ösüş zolagy, 311100, Hangzhou, Hytaý
 • Telefon :
  + 86-571-81957767
 • E-poçta :