Biz hakda

 • 2000 +
  Işgär
 • 100 +
  Ylmy-barlag işgäri
 • 1000 +
  Bütin dünýäde paýlaýjylar
 • 250 Million + (ABŞ dollary)
  Dolandyryş

Hangzhou Sejoy Electronics &.GurallarCo., Ltd,2002-nji ýylda döredildi. Häzirki wagtda biz bilendiýen ýaly20 ýyllyk öý lukmançylyk enjamlary OEM & ODM tejribesi we 2020-nji ýylda dolanyşygymyz 250 million ABŞ dollaryna ýetdi4 gezekşondan bäri2017.Hytaýda saglygy goraýyş önümleriniň esasy üpjünçisi hökmünde Sejoý hil, innowasiýa we hyzmat boýunça wepaly abraý gazandy.Biziň innowasiýa we tehnologiki kämilligimiz, elektron we infragyzyl termometrler, gan glýukoza hasaplaýjylary, gan basyşynyň monitorlary, ene we çagalara ideg we beýleki müşderi tarapyndan döredilen öý hyzmaty önümleri ýaly premium enjamlaryň önümçiligini goldaýar.

Hyzmatdaşlarymyz

 • WPS 图片 - 修改 尺寸
 • panter07
 • panter12
 • panter09
 • panter03
 • panter01
 • suratlar
 • WPS 图片 - 修改 尺寸
 • göçürip al
 • WPS 图片 - 修改 尺寸
 • WPS 图片 - 修改 尺寸

Habar merkezi

 • Heartürekden sagdyn durmuş ýörelgesiňiz barmy?
  Fewral-14-2023
  Heartürekden sagdyn durmuş ýörelgesiňiz barmy?
  Fewral, gyzyl ýürekler we Söýgüliler güni söýgi duýgulary bilen bellenen aýdyr.1964-nji ýyldan başlap, fewral aýy Amerikalylara-da ýüreklerine azajyk söýgi görkezmegi ýatladýan aý boldy.Amerikan ýüregi M ...
 • Näme üçin COVID-19 wagtynda öýde gan kislorod bilen doýgunlygyny ölçemeli?
  Fewral-10-2023
  Näme üçin COVID-19 wagtynda öýde gan kislorod bilen doýgunlygyny ölçemeli?
  Dostlar hemişe COVID-19 ýüze çykanda aşakda soraglar berdiler, geliň gan kislorody we impuls oksimetri barada has giňişleýin öwreneliň: Ganyň kislorod bilen doýmagy näme?Ganyň kislorod bilen doýmagy b bolan kislorodyň mukdarydyr ...
 • Geljek ýazda gipertoniýaly näsaglar üçin saglygy goraýyş çäreleri öz wagtynda
  Fewral-07-2023
  Geljek ýazda gipertoniýaly näsaglar üçin saglygy goraýyş çäreleri öz wagtynda
  Gipertoniýaly näsaglar üçin gündelik saglygy goraýyş, esasanam ýazda, howa yzygiderli üýtgese, gipertoniýanyň gaýtalanmagy aňsat bolýar.Şonuň üçin gipertenziýaly näsaglar näme tölemeli ...
 • Hytaý çyrasy baýramyňyz gutly bolsun
  Fewral-05-2023
  Hytaý çyrasy baýramyňyz gutly bolsun
  Birinji aýyň on bäşinji güni, ýylyň ilkinji doly aýy, şeýle hem adaty Hytaý çyra festiwalydyr.5-nji.2023-nji ýylyň Baýdak aýy ilkinji doly Aýdyr.Çyra festiwaly bilelikde görkezýär ...
 • 2022 Yearylyň ahyrky gysgaça mazmuny we öwgi ýygnagy
  Fewral-04-2023
  2022 Yearylyň ahyrky gysgaça mazmuny we öwgi ýygnagy
  2023-nji ýylyň 4-nji fewralynda “Joytech” saglygy goraýyş 2022-nji ýylyň jemleýji we öwgüli ýygnagyny geçirýär. Baş müdir jenap Ren çykyş etdi, geçen ýylky çykyşyny habar berdi we tutuşlygyna jemledi ...
 • Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun ArabArab saglygy indi açyk!
  -20anwar-31-2023
  Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun ArabArab saglygy indi açyk!
  “Joytech” saglygy goraýyş 29-njy işe başlady.JAN.Size iň gowy arzuwlar we sagdyn durmuşyňyz üçin hemişe ýokary hilli önüm öndüreris.Arap saglygy 30-njy gün açyk.JAN.Gowy ýerde duşuşanymyz üçin buýsanýarys ...

Şahadatnama

TOP ÖNÜMLER

Biz bilen habarlaşyň

Joytech Healthcare Ltd.

Hangzhou Sejoy Electronics &.Gurallar Co., Ltd.

 • Salgy :
  6565, Wuzhou ýoly, Yuhang ykdysady
  Ösüş zolagy, 311100, Hangzhou, Hytaý
 • Telefon :
  + 86-571-81957767
 • E-poçta :