Please Choose Your Language
Döş nasosy bilen üpjün ediji
Öý » Önümler » Döş nasosy

Döş nasosy

Saglygy goraýyş işgärleri ene süýdüniň ilkinji 6 aýdan soň gaty iýmit bilen birleşdirilen bäbekler üçin iň oňat iýmitdigini aýdýarlar.
“Joytech” döş nasoslary size has köp emdirmäge kömek edip biler.
2-fazaly dizaýn, höweslendirmek we aňlatmak üçin aňsat.Döşüň garşysyna garmak üçin ýumşak we amatly döş galkany.Ene süýdüne degýän ähli bölekler BPA bolmasa ýasalýar.Lomaý satuw üçin OEM döş nasoslary bar.
El bilen we elektrik döş nasoslaryny öndüriji hökmünde “Joytech” dünýä belli marka tarapyndan tassyklanýar we olar üçin döş nasoslaryny özleşdirýär.Şeýle hem, ene süýdüni has köp nasoslamagyň mowzuklary barada web sahypamyzda öwrenip bilersiňiz.
Indi ösýäris geýip bolýan döş nasosy we täze eneler üçin has köp zarýad berilýän göçme döş nasosy.Iki gezek döş nasoslary wagtyňyzy tygşytlar we ene süýdüniň isrip edilmeginiň öňüni alar.LED açyk we ýumşak reňkler gijelerine ene süýdi bilen iýmitlenende rahatlygy we köşeşdirýär.Eneler we bäbekler ikisi hem ene süýdi bilen iýmitlendirmek üçin has gowy hyzmatdaş bolmaly.
Sorag
65365  , Wuzhou ýoly, Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 , Hytaý

502502  , Şunda ýoly.Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 Hytaý
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZI WHATSAPP

Marketewropa bazary: Maýk Tao 
+86 - 15058100500
Aziýa we Afrika bazary: Erik Yu 
+86 - 15958158875
Demirgazyk Amerika bazary: Rebekka Pu 
+86 - 15968179947
Günorta Amerika we Awstraliýa bazary: Freddi Fan 
+86 - 18758131106
 
Awtorlyk hukugy © 2023 Joytech Saglygy goraýyş.Allhli hukuklar goralandyr.   Sahypa kartasy  |Tehnologiýa leadong.com