Please Choose Your Language
Joytech saglygy goraýyş lukmançylyk enjamy

JoyHealth bilen saglyk syýahatyňyzy güýçlendiriň - Şahsy saglyk ýoldaşyňyz

“JoyHealth”, “Joytech” saglygy goraýyş kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen, şahsy saglyk maglumatlaryny saklamak we gözegçilikde saklamak üçin “Joytech” önümleri bilen jübütleşmäge gönükdirilen programma.Bu programma, adatça bilen bilelikde işleýär gan basyşynyň monitory, termometr, oksimetr we çaganyň temperaturasy ýaly saglyk enjamlary, şeýle hem glýukoza ölçeg ulgamy we ýumurtga kömekçisi .

   JoyHealth ýokardaky Joytech monitorlary bilen ulanylmaly we maglumatlar awtomatiki usulda ýüklenip bilner APP.

   JoyHealth APP indi Apple Health & Gooqle Fit gabat gelýär!Islegiňize görä şu ýerden göçürip alyp bilersiňiz.

   BP + EKG APP, gan basyşy, EKG, ölçeg maglumatlary dolandyrmak we ulanyjylar üçin käbir beýleki hyzmatlar boýunça ýöriteleşdirilen başga bir programma.The Programmanyň içinde ýazylan

maglumatlar    lukmanlaryň diagnozyna we bejergisine möhüm kömek edip biler.

JoyHealth APP

JoyHealth siziň abadanlygyňyzy we bagtyňyzy ösdürýär.
 

EKG APP

BP + EKG - Heartürek saglygyna we aň rahatlygyna barýan ýoluňyz.
 
65365  , Wuzhou ýoly, Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 , Hytaý

502502  , Şunda ýoly.Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 Hytaý
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZI WHATSAPP

Marketewropa bazary: Maýk Tao 
+86 - 15058100500
Aziýa we Afrika bazary: Erik Yu 
+86 - 15958158875
Demirgazyk Amerika bazary: Rebekka Pu 
+86 - 15968179947
Günorta Amerika we Awstraliýa bazary: Freddi Fan 
+86 - 18758131106
 
Awtorlyk hukugy © 2023 Joytech Saglygy goraýyş.Allhli hukuklar goralandyr.   Sahypa kartasy  |Tehnologiýa leadong.com