Please Choose Your Language
Pulse Oksimetr öndürijisi
Öý » Önümler » Impuls oksimetri

Impuls oksimetri

Impuls oksimetri gemoglobiniň kislorod bilen doýýan göterimini (%) kesgitlemek üçin iki ýygylyk ýagtylygyny (gyzyl we infragyzyl) ulanýar.Göterime gan kislorod bilen doýmak ýa-da Sp 02 diýilýär. Impulsyň oksimetri, Sp02 derejesini ölçän bir wagtyň özünde impuls tizligini ölçär we görkezýär.
The barmak gysgyç oksimetri , esasan, kliniki bölümlerde, palatalarda, ambulatoriýalarda, öý we jemgyýetçilik saglygy goraýyş, şeýle hem açyk sport, alpinizm, welosiped sürmek we uzak wagtlap gan kislorodyň doýgunlygyna gözegçilik etmek üçin ulanylýan usuldyr. aralyk
“Joytech” häzirki wagtda göçme impuls oksimetrleriniň birnäçe modelini döretdi we ösmegini dowam etdirer. 
Gan kislorodynyň ölçegleri bilen türgenleriň gany kislorodyna hakyky wagtda gözegçilik etmek, agyr maşklardan soň olaryň gan aýlanyşyna düşünmäge we türgenleriň maşk göwrümini kesgitlemäge kömek edýär.“Joytech” barmak ujunyň impuls oksimetri, gündelik ulanmak üçin göterip bolýan çyzyk we ammar sumkasy bilen gelýär.
Sorag
65365  , Wuzhou ýoly, Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 , Hytaý

502502  , Şunda ýoly.Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 Hytaý
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZI WHATSAPP

Marketewropa bazary: Maýk Tao 
+86 - 15058100500
Aziýa we Afrika bazary: Erik Yu 
+86 - 15958158875
Demirgazyk Amerika bazary: Rebekka Pu 
+86 - 15968179947
Günorta Amerika we Awstraliýa bazary: Freddi Fan 
+86 - 18758131106
 
Awtorlyk hukugy © 2023 Joytech Saglygy goraýyş.Allhli hukuklar goralandyr.   Sahypa kartasy  |Tehnologiýa leadong.com