Please Choose Your Language
öňdebaryjy öndüriji lukmançylyk enjamlary
Öý » Önümler » Gan basyşynyň gözegçisi » Bilek gan basyşynyň gözegçisi » Saglygy goraýyş öýi sanly bilek tensiometri MDR CE öndürijisini ulanyň

ýüklemek

Paýlaş:
facebook paýlaşmak düwmesi
twitter paýlaşmak düwmesi
setir paýlaşmak düwmesi
wechat paýlaşmak düwmesi
baglanyşyk paýlaşma düwmesi
iň gysga paýlaşma düwmesi
whatsapp paýlaşmak düwmesi
paýlaşma düwmesi

Saglygy goraýyş öýi sanly bilek tensiometri MDR CE öndürijisini ulanyň

Şahadatnamalar:
Bukja:
Elýeterlilik:
 • DBP-8197

 • Joytech / OEM


ÖNÜMLER HYZMATY

 1. Inflýasiýany ölçäň

 2. Gol silkmek görkezijisi

 3. Positionerleşiş görkezijisi

 4. Heartürek urmasynyň tertipsiz ýüze çykarylmagy

 5. Ortaça soňky 3 netije

 6. Gan basyşynyň töwekgelçiligi görkezijisi

 7. 2 * 150 senesi we wagty bilen ýatlamalar

 8. Awtomatiki öçürmek

 9. Bluetooth islege bagly 

 10. Gepleşik islege bagly

 11. Yşyk çyrasy islege bagly

 12. Gaplamak: 48 sany / karton


FAK TORY PROFILE


zawod1

简介

证书

设备

展会


Sorag-jogap

S: C a zawodyňyza baryp görýärinmi?

J: Hawa, ähli müşderini mähirli garşylaýarys .Biziň fabrigimiz Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäherinde ýerleşýär, Şanhaýdan otly bilen 1 sagat töweregi. 

S: Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

J: BTW, islendik nusga üçin e-poçta ýa-da Alibaba bilen habarlaşyp bilersiňiz, ýük bahasy üçin töleg almaly.

S: Logotipimi bukjada çap edip bilerinmi?

J: Hawa, reňk, logotip çap etmek, paket dizaýny ýaly özleşdirmegi goldaýarys .Biziň öz dizaýn bölümimiz bar.

S: Satuwdan soňky hyzmatyňyz näme?

J: Adatça, satuwdan soňky hyzmat hökmünde iki ýyl kepillik berýäris.

S: MOQ näme?

J: Müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, dürli önümlerde dürli MOQ bar we bahasy köp mukdarda ylalaşylýar.


Öňki: 
Indiki: 
Sagdyn durmuş üçin biziň bilen habarlaşyň

Degişli önümler

LD-2010 elektron döş nasosy, gijelerine LED çyrasy bilen ene süýdi bilen iýmitlendirmek üçin niýetlenendir.2-fazaly dizaýn, höweslendirmek we aňlatmak üçin aňsat.Breasteke göwüs nasosy şol bir wagtyň özünde ene süýdi bilen emdirmek we emdirmek üçin peýdalydyr.
0
0
XM-114 barmak ujunyň impuls oksimetri LED displeýli.Impuls oksimetri gemoglobiniň kislorod bilen doýýan göterimini (%) kesgitlemek üçin iki ýygylyk ýagtylygyny (gyzyl we infragyzyl) ulanýar.
0
0
 • NB-1104 durnukly we ýokary hilli hereketlendiriji we maska ​​we burunlaryň ygtybarly materiallary bilen gysyjy nebulizator.
 • Çagalar üçin ulanylýar.
 • Zawod gönüden-göni OEM hyzmatlary bilen.
0
0
DMT-455 rahatlaýjy görnüşli termometr, çaga syrkawlanda öýde ulanmak üçin amatlydyr we agyz temperaturasyny ölçemekden ýa-da aşaky temperaturany ölçemekden ýüz öwürer.
Model belgisi: DMT-455
Ölçeg aralygy: 32.0 ° C-den 42,9 ° C
Ölçegiň takyklygy: 35.5 ° C bilen 42.0 ° C arasynda ± 0.1 ° C
Batareýa: 1.5 V batareýa, ululygy LR41, SR41 ýa-da UCC 392
Ekran: LCD displeý, ululygy 16.2 × 7.0mm
0
0

Baglanyşykly bloglar

mazmun boş!

65365  , Wuzhou ýoly, Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 , Hytaý

502502  , Şunda ýoly.Zhejiang welaýaty, Hangzhou, 311100 Hytaý
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER

BIZI WHATSAPP

Marketewropa bazary: Maýk Tao 
+86 - 15058100500
Aziýa we Afrika bazary: Erik Yu 
+86 - 15958158875
Demirgazyk Amerika bazary: Rebekka Pu 
+86 - 15968179947
Günorta Amerika we Awstraliýa bazary: Freddi Fan 
+86 - 18758131106
 
Awtorlyk hukugy © 2023 Joytech Saglygy goraýyş.Allhli hukuklar goralandyr.   Sahypa kartasy  |Tehnologiýa leadong.com